Language Language

español español English English

Blogs Blogs

Bệnh giang mai lây lan như thay nào

giang mai là một căn bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục xuất hiện từ thời xa xưa và đặc biệt nổi lên trong không ít năm trở lại đây, tỷ lệ người bệnh gặp phải chẩn đoán nhiễm giang mai có xu hướng gia tăng do không ít người vẫn không biết giang mai lây nhiễm qua đường nào?

1. Bệnh giang mai lây lan như thay nào?

Dù cho là căn bệnh phổ quát nhưng mà hiện nay vẫn có có khá nhiều người câu hỏi chưa biết bệnh giang mai có lây nhiễm không? Căn bệnh giang mai lây lan qua đường nào?... Cũng như một số căn bệnh xã hội khác, có không ít yếu tố có khả năng lây căn bệnh giang mai từ đối tượng này sang đối tượng không giống, cụ thể:

http://sostrader.it/web/phongkham365/home/-/blogs/liet-duong-la-gi

http://rg.ipm.edu.mo/web/kienthucsuckhoe/home/-/blogs/top-10-%C4%91ia-chi-phong-kham-tri-uy-tin-tot-nhat-ha-noi

https://dovepranzo.edenred.it/web/phongkham365/home/-/blogs/nen-kham-tri-tai-phong-kham-hay-benh-vien-top-10-dia-chi-uy-tin

http://hoatam.donghoa.phuyen.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=52

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/bqlkcnnt/Pages/Chi-tiet-hoi-dap.aspx?stt=1161

http://www.queson.gov.vn/Default.aspx?tabid=401&ctl=CTCH&mid=1207&CH=587

http://www.queson.gov.vn/Default.aspx?tabid=401&ctl=CTCH&mid=1207&CH=588

http://www.queson.gov.vn/Default.aspx?tabid=401&ctl=CTCH&mid=1207&CH=589

http://tamky.gov.vn/Default.aspx?tabid=487&ctl=CTCH&mid=1327&CH=908

http://tamky.gov.vn/Default.aspx?tabid=487&ctl=CTCH&mid=1327&CH=909

http://tamky.gov.vn/Default.aspx?tabid=487&ctl=CTCH&mid=1327&CH=910

http://dptqnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=424&ctl=CTCH&mid=1224&CH=624

http://dptqnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=424&ctl=CTCH&mid=1224&CH=625

http://dptqnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=424&ctl=CTCH&mid=1224&CH=626

http://en.hungyen.gov.vn/portal/faq/pages/chi-tiet-hoi-dap.aspx?detailview=538

http://diza.dongnai.gov.vn/Lists/Hi%20p/DispForm.aspx?ID=506

http://dufo.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=497687

http://foreign.dienban.quangnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=806&TLID=2126

http://www.northsinai.gov.eg/citizens/cases/Lists/List/DispForm.aspx?ID=3137

http://sgtvt.dongnai.gov.vn/Lists/Hi%20p/DispForm.aspx?ID=808

http://caicachhanhchinh.dongnai.gov.vn/Lists/Hi%20p/DispForm.aspx?ID=515

http://duongdaynong.vinhphuc.gov.vn/en/ct/cms/thongtinphanhoi/Lists/ThongTinPhanHoi/DispForm.aspx?ID=1314

http://www.redsea.gov.eg/taliano/Lists/Lista%20dei%20reclami/DispForm.aspx?ID=2039

https://publicportal.chaminade.edu/alumnicelebration/Lists/2017Survey/DispForm.aspx?ID=1446

http://centers.ju.edu.jo/centers/Atheer/Lists/Evaluation%20form/DispForm.aspx?ID=2393

http://www.bansefi.gob.mx/Lists/Encuesta/DispForm.aspx?ID=1944

http://noivu.tamky.quangnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=116&ctl=CTCH&mid=524&CH=473

http://noivu.tamky.quangnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=116&ctl=CTCH&mid=524&CH=474

http://noivu.tamky.quangnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=116&ctl=CTCH&mid=524&CH=475

http://noivu.tamky.quangnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=116&ctl=CTCH&mid=524&CH=476

https://portal.helcom.fi/meetings/FISH-M%205-2017-492/Lists/MeetingSurvey/DispForm.aspx?ID=1036

http://www.aerocivil.gov.co/atencion/participacion/encuesta/Lists/Rendicin%20de%20Cuentas%202017/DispForm.aspx?ID=1564

https://intercoonecta.aecid.es/Lists/RestViewTemplates/DispForm.aspx?ID=4750

https://gnssn.iaea.org/main/SLS/Lists/2017%20Survey%20Pilot%20SLS/DispForm.aspx?ID=1792

http://www.kzntreasury.gov.za/Lists/FRAUD%20RISK%20ASSESSMENT%20QUESTIONNAIRE/DispForm.aspx?ID=14939

http://computer.ju.edu.jo/Lists/Alumni%20Feedback%20Survey/DispForm.aspx?ID=1494

https://www.iiabsc.com/Resources/Lists/2015%20Planning%20Survey/DispForm.aspx?ID=931

http://admin.rostercoster.com/Lists/OldParadians/DispForm.aspx?ID=980

http://old.cimug.mobi/Meetings/EU2016/Lists/Amsterdam%20Evaluation/DispForm.aspx?ID=581

http://www.lambtoncountytrails.com/ActiveTransportation/Lists/Bicycle%20Friendly%20Business%20Form/DispForm.aspx?ID=1281

http://ml007.k12.sd.us/PI/Lists/Post%20Tech%20Integration%20Survey/DispForm.aspx?ID=1848

http://ml007.k12.sd.us/PI/Lists/Post%20Tech%20Integration%20Survey/DispForm.aspx?ID=1849

http://ml007.k12.sd.us/PI/Lists/Post%20Tech%20Integration%20Survey/DispForm.aspx?ID=1850

http://ml007.k12.sd.us/PI/Lists/Post%20Tech%20Integration%20Survey/DispForm.aspx?ID=1851

https://teamsites.middlesex.mass.edu/surveys/Lists/MA%20CC%20Marketing%20Survey/DispForm.aspx?ID=2486

http://support.sharepoint.apptix.net/Lists/Advanced%20Technical%20Help/DispForm.aspx?ID=4791

http://www.bncustoms.gov.vn/Lists/HoTroTrucTuyen/ThongTinTuVan.aspx?List=74a5f817%2D8ebb%2D4cd0%2Daa5a%2Dcfd8c02ac124&ID=23646

http://invent.just.edu.jo/Lists/Statistics/DispForm.aspx?ID=538

http://www.palbus.es/web/phongkham365/home/-/blogs/kham-tri-o-dau-tot-nhat-ha-noi

https://creodias.eu/web/phongkham365/home/-/blogs/top-5-ia-chi-kiem-tra-tri-o-au-tot-nhat-ha-noi

http://property-report.com/web/phongkham365/home

http://148.231.98.151/web/phongkham365/home/-/blogs/chua-benh-tri-hieu-qua

https://incise2016.oceannetworks.ca/web/phongkham365/home/-/blogs/chua-benh-tri-o-dau-tot-nhat-ha-noi

https://www.fiestainn.com/web/phongkham365/home/-/blogs/1269348

https://acer.europa.eu/en/remit/Lists/Questionnaire%20on%20Registration%20IT%20Solutions/DispForm.aspx?ID=325

https://portal.thomas-hardye.net/cz/sffd/Lists/Survey/DispForm.aspx?ID=1750

http://foodqa.just.edu.jo/Lists/AcademiaIndustryCouncilRegisteredCompanies/DispForm.aspx?ID=2083

http://www.asph.be/Lists/ContactList/DispForm.aspx?ID=722

http://www.lassencollege.edu/support-lcc/lists/alumni%20registration%20list/DispForm.aspx?ID=2000

http://www.ces.ma/Lists/test/DispForm.aspx?ID=5266

https://www.business.unsw.edu.au/forms-site/surveys/Lists/SMY%20Profile%20Information%20January%202016%20Intake/DispForm.aspx?ID=2090

https://www2.sgc.gov.co/Noticias/Lists/Comentarios/DispForm.aspx?ID=266

http://medicine.ju.edu.jo/Lists/ConfReg/DispForm.aspx?ID=5660

https://myctb.org/wst/kck-yvp2/Lists/Join%20the%20Network/DispForm.aspx?ID=220

https://spexternal.modot.mo.gov/sites/cm/Lists/ICIR/DispForm.aspx?ID=612

https://survey.sirim.my/surveyonline/lists/f4f%20in%20food%20processing%20survey/DispForm.aspx?ID=428

http://ju.edu.jo/Lists/Unsubscribe/DispForm.aspx?ID=2089

http://ju.edu.jo/Lists/Unsubscribe/DispForm.aspx?ID=2090

http://ju.edu.jo/Lists/Unsubscribe/DispForm.aspx?ID=2091

http://ju.edu.jo/Lists/Unsubscribe/DispForm.aspx?ID=2092

http://sgtvt.hochiminhcity.gov.vn/thutuchanhchinh/Lists/CapBienHieuXeDL/DispForm.aspx?ID=243

https://membercenter.acics.org/Lists/External%20test/DispForm.aspx?ID=326

http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/dpe/Lists/Persona%20Juridica%20MRE/DispForm.aspx?ID=881

http://www.l-t.com.ru/en/Lists/Frontpage%20mood%20carousel/DispForm.aspx?ID=191

http://www.humanrightscenter.go.th/Survey/Lists/Elearning/DispForm.aspx?ID=255

http://www.sharkia.gov.eg/services/window/Lists/List/DispForm.aspx?ID=1199

http://thongke.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=60337

http://xuanloc-dongnai.gov.vn/Lists/Hi%20p/DispForm.aspx?ID=1716

http://stttt.dongnai.gov.vn/Lists/Hi%20p/DispForm.aspx?ID=1167

http://sgtvt.dongnai.gov.vn/Lists/Hi%20p/DispForm.aspx?ID=812

http://sct.dongnai.gov.vn/Lists/Hi%20p/DispForm.aspx?ID=661

http://ngoaivu.dongnai.gov.vn/Lists/Hi%20p/DispForm.aspx?ID=10863

http://humg.edu.vn/hoi-dap/Pages/default.aspx?ItemID=1901

http://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/hoi-dap/tra-loi?id=1032

http://namtramy.gov.vn/Default.aspx?tabid=1153&ctl=CTCH&mid=2751&CH=1168

http://namtramy.gov.vn/Default.aspx?tabid=1153&ctl=CTCH&mid=2751&CH=1169

http://namtramy.gov.vn/Default.aspx?tabid=1153&ctl=CTCH&mid=2751&CH=1170

http://namtramy.gov.vn/Default.aspx?tabid=1153&ctl=CTCH&mid=2751&CH=1171

http://www.minvivienda.gov.co/Lists/Encuesta%20previa%20rendicin%20de%20cuentas%20Santander%20de%20Q/DispForm.aspx?ID=340

https://hoinongdan.cantho.gov.vn/Default.aspx?tabid=183&ch=468

https://canloc.hatinh.gov.vn/dongloc/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=22

http://ipcdaknong.com.vn/vn/raovat/1355/45890.html

https://tcvn.gov.vn/question/dai-bao-quy-dau-la-gi-cach-chua/

http://quansu.hungyen.gov.vn/portal/Lists/BinhLuan/DispForm.aspx?ID=630

http://gisdata.scag.ca.gov/Lists/AccessRequests/DispForm.aspx?ID=10202

http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn/Lists/YkienPhanHoi/DispForm.aspx?ID=2329

http://viwa-n.gov.vn/hoi-dap-truc-tuyen/chi-tiet-6412

http://thanhhoa.gov.vn/portal/faq/Pages/chi-tiet-hoi-dap.aspx?detailview=2035

http://banqlkcn.vinhphuc.gov.vn/noidung/danhbadoanhnghiep/Lists/DanhBaDN/DispForm.aspx?ID=1661

http://thongnong1.caobang.gov.vn/node/2024

http://shared.esade.edu/sites/eabis/Lists/Eabis/DispForm.aspx?ID=18108

https://hoinongdan.cantho.gov.vn/Default.aspx?tabid=183&ch=475

http://www.bncustoms.gov.vn/Lists/HoTroTrucTuyen/ThongTinTuVan.aspx?List=74a5f817%2D8ebb%2D4cd0%2Daa5a%2Dcfd8c02ac124&ID=23684

https://www.tourism.gov.za/Lists/Site%20Feedback/DispForm.aspx?ID=5485

https://soyte.binhduong.gov.vn/Pages/chi-tiet-hoi-dap.aspx?ItemID=1235

http://sonongnghieppy.gov.vn/Home/QaDetail/1641

http://www.northsinai.gov.eg/citizens/cases/Lists/List/DispForm.aspx?ID=3184

http://www.redsea.gov.eg/taliano/Lists/Lista%20dei%20reclami/DispForm.aspx?ID=2104

http://www.alexandria.gov.eg/Lists/comp_new/DispForm.aspx?ID=2869

https://skupnost.sio.si/blog/index.php?entryid=17166

https://www.barrancabermeja.gov.co/glosario/autenticidad#comment-295811

http://www.sharkia.gov.eg/services/window/Lists/List/DispForm.aspx?ID=1232

http://foodqa.just.edu.jo/Lists/AcademiaIndustryCouncilRegisteredCompanies/DispForm.aspx?ID=2109

http://snnptnt.phuyen.gov.vn/Home/QaDetail/1645

https://www.restituciondetierras.gov.co/foros/-/message_boards/message/1535910

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/bqlkcnnt/Pages/Chi-tiet-hoi-dap.aspx?stt=1218

https://intercoonecta.aecid.es/Lists/RestViewTemplates/DispForm.aspx?ID=4762

http://ca.ictmoh.gov.vn/web/suckhoe365/phong-kham-hung-thinh

http://dbndhanoi.gov.vn/portal/Lists/BinhLuan/DispForm.aspx?ID=357

http://blogsuckhoe247.mystrikingly.com/blog/nguyen-nhan-xu-t-hi-n-h-ch-sau-tai-c

http://www.donre.hochiminhcity.gov.vn/Lists/gopydb/DispForm.aspx?ID=9858

https://khobac.danang.gov.vn/DesktopModules/HoiDap/DetailHoiDap.aspx?id=1215

http://web.sfusd.edu/Services/research_public/Lists/Sample%20Copy/DispForm.aspx?ID=460618

https://vanyen.hatinhcity.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=137

http://dvc1.mard.gov.vn/portaldvc/KenhTin/view-detail.aspx?idSug=866

https://oag.treasury.gov.za/RMF/Lists/Framework%20Feedback/DispForm.aspx?ID=5454

https://www.metajsolution.it/web/phongkham365/home/-/blogs/da-bao-quy-au-la-gi

https://www.metajsolution.it/web/phongkham365/home/-/blogs/bao-quy-au-binh-thuong-o-nam-gioi-nhu-the-nao

https://tthtdn.danang.gov.vn/web/phongkham365/home/-/blogs/dai-bao-quy-đau-la-gi

http://fcsyp.mxl.uabc.mx/web/phongkham365/home/-/blogs/bao-da-quy-au-la-gi

https://agroclima.cenicafe.org/web/phongkham365/home/-/blogs/dai-bao-quy-au-la-mac-gi

https://www.mutuelle-familiale.fr/web/phongkham365/home/-/blogs/bi-dai-bao-quy-au-la-bi-gi

https://srv-222.westeurope.cloudapp.azure.com/web/phongkham365/home/-/blogs/cham-kinh-2-5-hom-lieu-mang-thai-khong

http://gdsr.gov.vn/noidung/hoidap/Lists/DanhSachCauHoi/DispForm.aspx?ID=2997

https://myclc.clcillinois.edu/web/jeff_test/tutoring/-/message_boards/message/25893409

https://myclc.clcillinois.edu/web/jeff_test/tutoring/-/message_boards/message/25893441

https://inet.katz.pitt.edu/studentnet/mba/Lists/casediscussion/Flat.aspx?RootFolder=%2Fstudentnet%2Fmba%2FLists%2Fcasediscussion%2F%2Cs%E1%BB%A9c%20kh%E1%BB%8Fe%20l%C3%A0%20t%E1%BA%A5t%20c%E1%BA%A3&FolderCTID=0x0120020029EA054F13ECD5449BECD133C06C5B9D

http://rsc.gov.vn/SitePages/chitietHoiDap.aspx?item=1232

http://portales.interjet.com.mx/web/phongkham365/home/-/blogs/benh-giang-mai-la-gi-nguye

 • lây lan qua đường quan hệ tình dục

bệnh giang mai có thể dễ dàng lây từ đối tượng này sang người khác khi có sự tiếp xúc trực tiếp với các vết loét giang mai (thường có ở vùng sinh dục). Hàng đầu do đó, "làm chuyện ấy" tình dục là một phương thức lây lan thường gặp của giang mai.

Top 8 dấu hiệu bệnh giang mai ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh

căn bệnh giang mai ở nam giới và nữ giới không những lây qua đường "lâm trận" tình dục dị tính (truyền thống đối với sự va chạm giữa "cậu bé" – âm đạo), mà bất cứ hình thức tiếp xúc tình dục nào đối với người giang mai đều sẽ lây, gồm có "lâm trận" qua đường bộ phận hậu môn, "làm chuyện ấy" đồng đặc điểm, thường "yêu" bằng đường miệng... Theo đó, câu hỏi “giang mai có lây truyền qua đường miệng?” cũng đã từng có lời giải.

"yêu" tình dục bằng đường miệng là một trong các yếu tố lây của giang mai

Ngoài ra, nếu có tiếp diễn sự đụng chạm thân mật với đối tượng căn bệnh giang mai như ôm hôn, đụng chạm da thịt... Thì cũng có thể bị lây truyền chứng bệnh.

 • truyền nhiễm qua đường va chạm gián tiếp với xoắn khuẩn căn bệnh giang mai

một vài khả năng khác lây xoắn khuẩn bệnh giang mai chính là các tiếp xúc với đồ vật của người mắc bệnh bị giang mai (như chăn gối, quần áo,...) có sự hiện diện của dịch bài tiết, mủ và máu của người mắc bệnh.

 • lây truyền giang mai qua đường máu

tất cả các hình thức tiêm chích, truyền máu... Có xâm nhiễm vào cơ thể đều là một điều kiện tốt để vi khuẩn giang mai thâm nhập nếu như mũi tiêm không giữ gìn vô trùng. Ở cách lây này, vi khuẩn căn bệnh giang mai sẽ tiềm ẩn trong mao mạch của người bệnh nhưng mà không có dấu hiệu lâm sàng.

nhưng, nếu như không có sự khám bệnh chặt chẽ, người mắc bệnh có nguy cơ đi hiến máu và trường hợp được truyền máu cũng sẽ truyền nhiễm giang mai theo giải pháp thức tương tự. Bên cạnh đó, căn bệnh giang mai cũng sẽ lây truyền qua việc tiêm chích ma túy.

 • căn bệnh giang mai cũng có khả năng lây từ mẹ sang con

căn bệnh giang mai có thể lây từ mẹ sang cho thai nhi trong suốt thời gian thai kỳ. Đây là kiểu lây truyền nguy hiểm vì có nguy cơ ảnh hưởng nặng đến sức khỏe và thể dinh dưỡng của thai nhi, còn có thể là gây tử vong.

Bên cạnh đó, mắc phải bệnh giang mai cũng thực hiện tăng khả năng mắc phải nhiễm virus HIV. Chủ yếu do đó, việc khám các loại bệnh xã hội như bệnh giang mai, HIV,... Là cực kì cần phải thiết để đảm bảo quá trình chăm sóc thai kỳ toàn diện.

bởi vậy, với tình huống phụ nữ mang thai đang có nguy cơ mắc chứng bệnh cao (như đang sống với thành phần gặp phải bệnh giang mai, sống trong địa điểm có tỷ lệ mắc bệnh cao...), bạn cần được kiểm tra cảm thấy bệnh giang mai trong 3 tháng đầu và các khám này cần phải được tiến hành thêm 2 lần nữa ở tam cá nguyệt thứ hai và tam cá nguyệt thứ ba.

Nếu kết quả xét nghiệm là dương đặc tính, bà bầu phải có phương pháp chữa tích cực ngay lập tức, giảm thiểu trường hợp truyền nhiễm giang mai cho con. Trẻ sơ sinh sau khi ra đời Mặc dù có dấu hiệu triệu chứng hay không đều cần phải được thăm khám, trị căn bệnh giang mai ngay lập tức. Nếu không, sẽ ngay lập tức tiến triển các tác hại rất lớn chỉ trong vài tuần đầu đời: bé có thể chậm tiến triển, co giật hoặc tử vong...

2. Một vài trường hợp có nguy cơ cao mắc phải căn bệnh giang mai

Một tỷ lệ Dù cho biết rõ giang mai lây qua đường nào tuy nhiên nguy cơ mắc căn bệnh vẫn cực kỳ cao, đó là:

 • đối tượng đang tiến hành nghề mại dâm

Nhóm thành phần này có khả năng vô cùng cao mắc căn bệnh giang mai. Xoắn khuẩn giang mai thông qua đối tượng này thậm chí có nguy cơ lây nhiễm cho quá nhiều đối tượng khác. Bằng nguy cơ xâm nhiễm cao vào cơ thể, bạn sẽ mắc bệnh giang mai Mặc dù giao hợp tình dục bằng bất kỳ hình thức nào.

 • người "lâm trận" tình dục bừa bãi

một số đối tượng thiếu chung thủy thường hay có suy nghĩ phóng khoáng, liên tiếp "lâm trận" tình dục đối với quá nhiều người có khả năng mắc căn bệnh cao không kém trường hợp phía trên. Và như từng đề cập ở phần các nhân tố lây nhiễm, nếu bạn chỉ dừng lại ở các hành động thân mật thì cũng vẫn có nguy cơ gặp phải lây truyền căn bệnh giang mai nhắc riêng và các chứng bệnh lây nhiễm qua đường tình dục nhắc riêng.

"lâm trận" tình dục không lành mạnh có khả năng cao bị căn bệnh giang mai
 • Trẻ sơ sinh có mẹ mắc phải căn bệnh giang mai

Khi đang có bầu, nếu mẹ bầu mắc phải căn bệnh giang mai, loại xoắn khuẩn gây nên căn bệnh này cũng sẽ truyền sang đứa trẻ (như đã từng đề cập phía trên). Ở trường hợp này, em bé sẽ có các biểu hiện như:

 • Xương biến loại.
 • mất máu nghiêm trọng.
 • Gan và lá lách mở rộng, vàng da, vàng mắt.
 • có nguy cơ gặp các vấn đề về não bộ - thần kinh, như mù, điếc bẩm sinh...

Như vậy, có khả năng thấy cách thức lây truyền của bệnh giang mai chính tới từ lối sinh hoạt kém lành mạnh của con người. Để chống lại bệnh, mỗi trường hợp nên tổ chức một thói quen và cuộc sống tích cực, lành mạnh hơn, đặc biệt là trong vận động tình dục.

phòng khám Đa khoa Hưng Thịnh có đem lại Gói thăm khám, Sàng lọc các bệnh xã hội giúp cho khách hàng có thể cảm thấy sớm các căn bệnh lý và có hướng điều trị hữu hiệu, phòng chống hệ lụy nguy hiểm. Gói xét nghiệm sàng lọc các chứng bệnh xã hội tại Vinmec dành cho mọi lứa tuổi, cả nam giới và phụ nữ.

Để đăng ký khám và điều trị tại cơ sở y tế Đa khoa Hưng Thịnh, Quý Khách có nguy cơ gọi điện đội ngũ Y tế Vinmec trên toàn quốc, hoặc đăng ký khám trực tuyến TẠI ĐÂY.

Previous Next
Comments
No comments yet. Be the first.